FOTO eprzewoznik.pl

Prosimy o przesyłanie autorskich zdjęć dotyczących branży transportowej i motoryzacyjnej, w szczególności pojazdów ciężarowych i komunikacji.

Foto MOTOfarmer

W imieniu redakcji MOTO MEDIA Sp. z o.o. zapraszamy do współpracy przy tworzeniu magazynu MOTOfarmer.pl oraz strony internetowej www.motofarmer.pl.